Kontakt

Janina Marmołowska
Gołczewo 28
77-124 Parchowo
tel.  0(59)-821-46-42
lub  664-804-265